Privacy policy

Startup Regio Zwolle is een initiatief dat wordt uitgevoerd door Kennispoort Regio Zwolle. Bij vragen kun je contact opnemen met Kennispoort Regio Zwolle.

Kennispoort Regio Zwolle, gevestigd aan Hanzeplein 11-27 8017 JD Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kennispoortregiozwolle.nl
Hanzeplein 11-27
8017 JD Zwolle
038 202 2020

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kennispoort Regio Zwolle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het aanmelden voor een evenement, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kennispoort Regio Zwolle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (indien aangemeld)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van jouw betaling voor een betaald evenement
 • Je te informeren over een volgend vergelijkbaar evenement (maximale duur 14 maanden)
 • Het zou kunnen dat een aantal gegevens gedeeld worden met overige deelnemers in een vooraf verstuurde deelnemerslijst. Op een deelnemerslijst worden alleen de voor- en achternaam + bedrijfsnaam vermeld.
 • Kennispoort Regio Zwolle analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Google Analytics

Kennispoort Regio Zwolle maakt gebruik van cookies en Google Analytics. Google Analytics meet de activiteiten van de gebruikers van onze website. Deze metingen kunnen wij inzien en analyseren. Deze informatie helpt ons om onze website te verbeteren.

Kennispoort Regio Zwolle heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van je ip-adres maskeren we. We delen geen persoonsgegevens met Google en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kennispoort Regio Zwolle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kennispoort Regio Zwolle) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kennispoort Regio Zwolle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Gegevens Doel Bewaartermijn
Nieuwsbrief Verzenden nieuwsbrief Tot uitschrijving door persoon zelf
Naam en contactgegevens Aanmelden evenement Tot 14 maanden na het evenement
Naam, contactgegevens en correspondentie Klantdossier, voor overzicht lopende cases 5 jaar na laatste contact

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kennispoort Regio Zwolle deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kennispoort Regio Zwolle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kennispoort Regio Zwolle jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Categorie Naam en jurisdictie Doel
Nieuwsbrief MailChimp Verzenden nieuwsbrief
Klantdossier Addventure van KPlusV CRM-systeem voor de opslag van gegevens van klanten
Website IQ Media Optimalisatie gebruik website
Website Google Websiteoptimalisatie

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kennispoort Regio Zwolle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kennispoort Regio Zwolle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kennispoortregiozwolle.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Kennispoort Regio Zwolle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Fotografie op events

Wanneer jij aanwezig bent op een event van Kennispoort Regio Zwolle bestaat de mogelijkheid dat je gefotografeerd wordt. Kennispoort Regio Zwolle ziet het in het kader van de AVG als een gerechtvaardigd belang om de gemaakte foto’s te gebruiken op onze Social Media kanalen.

Sta jij op een foto en zou jij graag zien dat die foto wordt verwijderd, stuur dan een mail met jouw verzoek naar info@kennispoortregiozwolle.nl. Wij zullen jouw verzoek binnen vier weken na ontvangst verwerken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kennispoort Regio Zwolle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kennispoortregiozwolle.nl.