Breath in Balanz

Breath In Balanz ontwikkelt een Personalized Coaching Feedback Systeem, bestaande uit een sensor, applicatie met therapie, feedback en een dashboard voor de behandelaar voor de behandeling en signalering van een disfunctionele (ontregelde) ademhaling zoals hyperventileren en anderzijds het herstellen van een rustige natuurlijke buik/flank ademhaling. Dit Personalized Coaching Feedback Systeem kan zelfstandig worden gebruikt en zonodig kan de gebruiker een behandelaar inschakelen. Ook kunnen de zorgprofessionals dit instrument met therapie zelf gaan aanbieden.

Meer startups