ZelfstandigMetZorg

ZelfstandigMetZorg ontwikkelt direct toepasbare hulpmiddelen in de vorm van online toepassingen en apps waarmee je een gezinslid of cliënt effectief kunt ondersteunen in de dagelijkse routine.

MijnEigenPlan is een online omgeving & app waarmee cliënten en begeleiders op een leuke manier worden ondersteund op het gebied van Structuur, Zelfredzaamheid, Emotieregulatie en Motivatie. Het is ook mogelijk om je cliënten geïnformeerd te houden met flexibel inzetbare informatieborden.

Uit de praktijk is gebleken dat cliënten met MijnEigenPlan minder begeleider-afhankelijk worden, doordat zij hun structuur en voorspelbaarheid altijd bij zich hebben. Er zijn al veel organisaties die MijnEigenPlan gebruiken, je kunt het kosteloos uitproberen met je cliënten.

Meer informatie www.mijneigenplan.nl.

Meer startups